Hofjes in de Jordaan

Amsterdam kent vele hofjes, in de 17e, 18e of 19e eeuw gesticht door rijke, vrome stadsbewoners die op deze manier onderdak boden aan ouderen van dagen; veelal oudere dames. Het stichten van een hofje was een teken van caritas en naastenliefde – Amsterdam had een goede naam op sociaal gebied met z’n armenzorg, weeshuizen en hofjes - maar een onderliggend gevoel van ijdelheid, om zo de familienaam voor eeuwig in de annalen van de stad vast te leggen, zal ook zeker een aanzienlijke rol hebben gespeeld. In de grachtengordel en de Jordaan hebben rond de 25 hofjes plaatsgehad. Van deze zijn inmiddels veel hofjes gesloten, opgenomen in nieuwbouw of tijdens verbouwingen platgegooid. In de Jordaan zijn slechts enkele hofjes nog open voor bezoekers; meer informatie over die hofjes hebben wij hier bij elkaar gezet.

Meer weten over de hofjes aan de grachten?

logo

Nieuwezijds Voorburgwal 264
1012 RS Amsterdam
T 020 - 62 38 622
info@jordaan-grachten.nl